Vedecký skok do prázdnin sa bude konať v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1 v dňoch 26. – 27. 6. 2024.
Vzhľadom na kapacitu priestorov je nutné sa na akciu nahlásiť. Neohlásené skupiny sa nebudú môcť zúčastniť.

POHYB pre MŠ:
Deti sa medzi jednotlivými vytvorenými stanovišťami budú pohybovať v skupinkách po 8 detí + učiteľka. Prosíme majte to na pamäti pri prihlasovaní počtu detí, pretože nemáme kapacitu na poskytovanie sprievodcov pre deti.

POHYB pre ZŠ:
Deti sa medzi jednotlivými vytvorenými stanovišťami budú pohybovať v skupinkách po 2-3 žiakov. Prosíme majte to na pamäti pri prihlasovaní počtu detí, pretože nemáme kapacitu na poskytovanie sprievodcov pre deti.

Prihlasovanie bude možné od 18. 6. 2024 od 7:30 hod. do 25. 6. 2024 do 23:59 hod.

Pre prihlásenie sa na vybraný termín kliknite na jednu z nasledovných liniek a vyplňte prihlasovací formulár.

Termínov je 22, zobrazených je 20, použite značku 2 na prechod na posledné 2 termíny!

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.