Sme partia nadšencov pre prírodné vedy, ktorá sa rozhodla po zmenách v oblasti vzdelávania podporiť prírodné vedy a popularizovať túto oblasť vzdelávania nielen u detí, ale aj u širokej verejnosti. Povedali sme si, že je potrebné motivovať a podporovať deti, mládež, dospelákov, učiteľov , skrátka každého ku kritickému mysleniu, ktoré je v dnešnej dobe obzvlášť potrebné. Našou snahou je atraktívnou formou vzdelávať širokú verejnosť, pomáhať učiteľom, vzbudzovať záujem o veci okolo seba a v neposlednom rade je našou túžbou je, aby každý, kto príde do styku s našim občianskym združením získal nielen záujem o prírodné vedy, ale aj správne hodnoty.