Pokiaľ zvažujete podporu nášmu občianskemu združeniu, môžete tak urobiť prostredníctvom darovania 2% z daní, formou priameho príspevku na náš účet, alebo sa stať pravidelným podporovateľom cez Patreon.

2% z daní:

Obchodné meno: VIAC AKO UČENIE
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42365791
DIČ: 2024059950
Sídlo: Gorazdova 19, 949 01 Nitra

IBAN: SK46 0900 0000 0051 9595 8114