Populárno-vedecké prednášky sa bude konať v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1 v dňoch 22. – 25. 5. 2023.
Vzhľadom na kapacitu priestorov je nutné sa na akciu nahlásiť. Neohlásené skupiny sa nebudú môcť zúčastniť.

Prihlasovanie bude možné od 4. 5. 2023 od 8:00 hod. do 19. 5. 2023 do 12:00 hod.

Pre prihlásenie sa na vybraný termín kliknite na jednu z nasledovných liniek a vyplňte prihlasovací formulár.

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.