Pripravujeme novú show, prihlasovanie bude možné od 9. 12. 2022 od 8:00 hod. do 16. 12. 2022 do 23:59 hod.