Vedecký skok do prázdnin sa bude konať v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1 v dňoch 28. – 29. 6. 2023.
Vzhľadom na kapacitu priestorov je nutné sa na akciu nahlásiť. Neohlásené skupiny sa nebudú môcť zúčastniť.

POHYB pre MŠ:
Deti sa medzi jednotlivými vytvorenými stanovišťami budú pohybovať v skupinkách po 8 detí + učiteľka. Prosíme majte to na pamäti pri prihlasovaní počtu detí, pretože nemáme kapacitu na poskytovanie sprievodcov pre deti.

POHYB pre ZŠ:
Deti sa medzi jednotlivými vytvorenými stanovišťami budú pohybovať v skupinkách po 2-3 žiakov. Prosíme majte to na pamäti pri prihlasovaní počtu detí, pretože nemáme kapacitu na poskytovanie sprievodcov pre deti.

Prihlasovanie bude možné od 19. 6. 2023 od 8:00 hod. do 26. 6. 2023 do 23:59 hod.

Pre prihlásenie sa na vybraný termín kliknite na jednu z nasledovných liniek a vyplňte prihlasovací formulár.

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.