Tábor sa uskutoční od 10. 7. 2023 do 14. 7. 2023 v priestoroch UKF v Nitre v čase od 8:00 do 16:00.

Prihlásenie na tábor FAJN 2023 – 11 až 15 rokov
Meno a priezvisko dieťaťa
Meno a priezvisko dieťaťa
Meno
Priezvisko
Meno a priezvisko zákonného zástupcu 1
Meno a priezvisko zákonného zástupcu 1
Meno
Priezvisko
Meno a priezvisko zákonného zástupcu 2
Meno a priezvisko zákonného zástupcu 2
Meno
Priezvisko
Súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov
Čestné prehlásenie